Jak recyklovat papír v kanceláři

Papír je jedním z nejčastěji recyklovaných materiálů. Z vyřazených produktů se vyráběl vlastně od samého počátku. A přestože se o recyklaci hodně mluví, ne každý ví, jak a proč recyklovat. Pojďme se proto podívat, co je to recyklace a jak se i v kanceláři můžete do procesu recyklace správně zapojit.

Foto: Pixabay | Zdroj: Pexels.com

recyklace papíru a její výhody

Recyklace papíru je proces přepracování odpadového papíru pro opětovné použití. Každá tuna recyklovaného papíru ušetří přibližně 17 stromů a 0,5 – 0,9 tun CO2 ve srovnání s výrobou nového papíru. Na výrobu nového papíru je totiž potřeba kromě dřeva i velké množství elektrické energie, vody a chemikálií. Recyklace papíru je v tomto směru šetrnější.

Jaké benefity jsou s ní spojeny?

 • Šetří energii - spotřeba energie je při recyklaci o 50 % nižší než při výrobě nového papíru.
 • Snižuje znečištění planety - omezuje množství odpadu vyvezeného na skládky, zatížení odpadních vod (až o 15 %) a emise plynu o přibližně 74 %. 
 • Chrání stromy a snižuje odlesňování - snižuje počet pokácených stromů, a přispívá tak k ochraně ekosystému. 
 • Šetří náklady - snižuje náklady na stroje a práci, které vznikají při procesu zpracování stromů.
 • Vytváří pracovní místa a podporuje růst ekonomiky - díky recyklaci papíru vzniká více pracovních míst. 

Jak probíhá recyklace papíru

Při recyklaci papíru jde především o získání celulózových vláken z recyklovatelného papíru. Jejich následné použití při výrobě recyklovaného papíru umožňuje snížit spotřebu dřeva.

 1. Prvním krokem recyklace je třídění papíru a jeho svoz ke zpracovateli. Zde putuje na pás, kde je ručně dotřiďován, aby se odstranily mastné nebo znečištěné papíry, termopapíry (účtenky), uhlové, voskové a křídové papíry, použité papírové kapesníky a hygienické potřeby.
 2. Jakmile je papír vytříděn, dostává se do rozvlákňovače, kde se skartuje na malé kousky a 15 minut máčí a míchá ve vodě za přítomnosti chemikálií. Tato směs se zahřívá a kousky papíru se rozpadají na vlákna.
 3. Ze vzniklé kaše se magnetickou cestou odstraní spony a svorky a pomocí vzduchových bublin se směs zbaví inkoustů a barev.

Tím je proces recyklace u konce a začíná výroba nového papíru, z něhož vzniká řada produktů denní spotřeby. Výrobky z recyklovaného papíru jsou označeny štítky nebo certifikáty a najdeme mezi nimi i kancelářský papír. Ten může obsahovat až 100 % použitého papírového odpadu a k dispozici je v různých formátech a gramážích.

Tip

Více informací o papírech a jejich specifických úpravách se dozvíte v článku Druhy papíru na tisk a jejich využití.

Zahájení recyklace papíru v kanceláři

Firmy musí podle zákona svůj odpad, včetně papírového, správně třídit, a pak ho předat oprávněné osobě. Pokud se na třídění papíru teprve chystáte, přečtěte si naše tipy na zavedení procesu recyklace v kanceláři.

Získání podpory vedení a zaměstnanců

Pro firmy a zaměstnavatele je recyklace jedním ze způsobů, jak se stát společensky odpovědnou firmou. První věc, kterou musíte udělat, než začnete s recyklací, je seznámit nejdříve vedení a pak zaměstnance s pravidly a výhodami, které jsou s recyklací papíru spojeny.

Foto: SHVETS production | Zdroj: Pexels.com

Mezi důležité argumenty přechodu na recyklaci patří pozitivní dopad na životní prostředí a snížení nákladů na firemní odpad až o 30 %.

Před zahájením procesu recyklace je důležité věnovat pozornost i motivaci jak vedení, tak zaměstnanců. Třídění papíru se dá poměrně snadno přeměnit v motivační program pro jednotlivce nebo celé týmy. Proto zvažte i odměnu pro ty, kteří se do recyklace výrazně zapojí.
Samozřejmostí by měl být pozitivní příklad ze strany nadřízených.

Výběr dodavatele recyklačních služeb

Obecně je lepší si zvolit společnost, která nabízí služby komplexního odpadového hospodářství (po stránce organizační, technické, legislativní i personální) včetně recyklace. Součástí služeb některých firem je i možnost pronájmu kontejnerů nebo poradenská činnost.

Zvolte si firmu, která splní všechny vaše požadavky místo uzavírání smluv s několika malými poskytovateli služeb najednou.

Při výběru dodavatele recyklačních služeb je třeba zvážit řadu aspektů:

 • cena,
 • platební podmínky,
 • systém komunikace,
 • rozsah a rychlost poskytovaných služeb (komplexní řešení nakládání s odpady),
 • technické vybavení,
 • spolehlivost,
 • kvalita služeb (certifikáty),
 • zákaznický servis (řešení reklamací apod.).
 • Protože uzavírání smluv s třetími stranami stojí peníze, přesvědčte se, že investujete do spolehlivé firmy nabízející kvalitní služby.

Výběr nádob na shromažďování papíru

Kromě dodavatele recyklačních služeb byste měli vybrat i vhodné nádoby na papír. Jejich výběr můžete konzultovat přímo s poskytovatelem recyklačních služeb.

Objem nádob zvolte podle množství papírového odpadu a plánovaných termínů svozů. Pokud máte dostatek místa, je vhodnější pořídit větší nádoby, protože nebudete muset připlácet za častější odvoz.

S některými společnostmi se můžete také domluvit na odvozu odpadu v noci, aby nebyl narušen provoz firmy.

Nádoby na sběr odpadu by měly být v souladu s platnými normami:

 • Odpadkové koše by měly být z materiálu vhodného pro dlouhodobou udržitelnost.
 • Kontejnery by měly splňovat normu EN 840 pro svoz odpadu.
 • Odpadové pytle volte podle velikosti a materiálu. Kvalita odpadových pytlů se řídí normou EN 13 592.

Pořízením popelnice na papír zároveň zajistíte splnění podmínky zabezpečení odpadu proti úniku a odcizení.

Tip

Nezapomeňte, že celá řada dokumentů obsahuje firemní know-how a nemusí tak být vhodné tyto papíry jen tak vyhazovat do koše. Co konkrétně podléhá utajení a na jaké informace se vztahují skartační lhůty popisujeme v článku Jak a kdy řešit skartaci dokumentů.

Nastavení systému shromažďování papíru

Pokud ve firmě nemáte odpadového hospodáře, vyberte z týmu osobu, která bude mít problematiku na starosti.

Foto: Digital Buggu | Zdroj: Pexels.com

Pro nastavení systému shromažďování papíru jsou nezbytné tyto kroky:

 1. Na strategických místech rozmístěte vhodné nádoby (u stolů, kávovarů, tiskáren, v klientské zóně atd.) a zajistěte jejich pravidelné vyprazdňování.
 2. Nádoby na odpad jasně a viditelně označte (tento krok usnadňuje třídění papírového odpadu).
 3. Poblíž odpadových nádob umístěte pokyny s vysvětlením, které druhy papíru kam patří.
 4. Před umístěním košů na strategická místa spusťte informační kampaň.

Školení zaměstnanců o správném způsobu recyklace papíru

Než se pustíte do změn, naplánujte pro vedení i zaměstnance školení, nejlépe s možností se aktivně zapojit. Školení by mělo být nejen edukační, ale i prakticky zaměřené včetně soutěží a týmové práce.

Tip

Lze doporučit také společnou firemní výsadbu stromků (což jsme si sami zkusili). Lidé obecně přisuzují větší hodnotu věcem, které sami částečně vytvoří (tzv. IKEA efekt), takže touto akcí umožníte zaměstnancům vidět význam a hodnotu výsadby a ochrany stromů.

Protože základem recyklace je správné třídění odpadu, v rámci školení by měli být všichni informováni o tom, jaká je barva kontejneru na papír a co patří do papíru. Mezi běžně známé recyklovatelné papíry patří kancelářský papír, noviny, časopisy, letáky, ruličky od toaletního papíru, plata od vajec i kartony.

Recyklace kartonu umožňuje využití recyklovaného materiálu na výrobu nové vlnité lepenky.  
Do modrého kontejneru naopak nepatří knihy, a protože speciální kontejner na knihy neexistuje, nejjednodušším řešením, kterým prodloužíte knihám život, je poslat je zpět do oběhu.

Kroky ke zvýšení efektivity recyklace

Než zahájíte proces recyklace papíru i jednání s poskytovateli recyklačních služeb, měli byste provést několik kroků:

 • audit papírových odpadů – respektive analýzu produkce odpadů ve firmě,
 • optimalizaci vnitřních procesů – tento krok vede ke snížení produkce odpadu a zahrnuje používání vhodného technického zařízení, rozmístění a velikost odpadových nádob atd.,
 • analýzu potenciálu recyklace – tento přístup oběhového hospodářství spočívá v přeměně odpadu na výrobky (týká se však jen některých firem).

Pravidelné kontroly a revize programu recyklace

Součástí procesu recyklace papíru v kanceláři je i nastavení termínů a způsobů kontrol fungování tohoto programu. Nejlepším řešením je každoroční audit s ohledem na úsporu nákladů na odpad.

V případě, že výsledky programu nejsou podle očekávání, je třeba systém fungování adekvátně upravit (např. změna poskytovatele recyklačních služeb, úprava podmínek spolupráce, rozmístění více nádob na odpad nebo změna jejich objemu, častější školení nebo kampaně pro zaměstnance, úprava motivace).

Recyklace vs spotřeba

Recyklace papíru je potřebná, ale kromě samotné recyklace je třeba zaměřit se i na snížení spotřeby papíru. Tímto jednoduchým krokem omezíte množství spotřebované vody a energie potřebné na výrobu nového papíru a přispějete tím ke zlepšení životního prostředí.

Tip

Věděli jste, že podle průzkumů vytiskne průměrný zaměstnanec až 10 000 stran ročně, a přitom se na 50 % výtisků už nikdy znovu nepodívá?


Značný počet papírů ušetříte oboustranným tiskem, ale pokud chcete jít v úsporách víc do hloubky, mrkněte na článek Jak snížit náklady na tisk.

MÁTE K TÉMATU DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY?

Pokud článek nezodpověděl všechny vaše dotazy, není nic jednoduššího než nás kontaktovat. Rádi vám poradíme ohledně problematiky nákupu papírů do firmy a jejich recyklace.

Kam dál

Jak nastavit přístup k PC přes vzdálenou plochu
před 25 dny, 25.6.2024

Jak nastavit přístup k PC přes vzdálenou plochu

Použití vzdálené plochy a ovládání PC na dálku není v současnosti ani zdaleka tak náročným a technickým úkolem, jako tomu bylo v minulosti. Existuje totiž hned několik způsobů, které vám umožní pohodlně nastavit přístup. Jaké to jsou a jak vzdálenou plochu zprovoznit? Číst celý článek

clanek-kategorie-IT Bezpečnost
Jak na odblokování tiskárny
před 1 měsícem, 18.6.2024

Jak na odblokování tiskárny

Rozhodli jste se pořídit si neoriginální náplň a po jejím vložení do tiskárny jste zjistili, že v ní nefunguje? Příčinou tohoto jevu je ve většině případů samotná tiskárna, která po aktualizaci firmware používání neoriginálních náplní blokuje. Číst celý článek

clanek-kategorie-Tiskárny
Jak zjistit teplotu CPU a GPU
před 1 měsícem, 7.6.2024

Jak zjistit teplotu CPU a GPU

Je váš počítač hlučnější, než v minulosti býval, případně na první pohled více „topí“ a pracuje pomaleji? Na svědomí to může mít příliš vysoká teplota procesoru nebo grafické karty. Jak ale aktuální teplotu grafické karty a procesoru zjistit? Číst celý článek

clanek-kategorie-Hardware
Co obnáší tisk na jedlý papír
před 2 měsíci, 28.5.2024

Co obnáší tisk na jedlý papír

Tisk na jedlý papír je dnes již neodmyslitelnou součástí potravinářského průmyslu. Co všechno však tato technologie obnáší? Můžete jedlý papír potisknout i ve firmě? A co k tomu budete potřebovat? V následujícím článku všechny dotazy zodpovíme. Číst celý článek

clanek-kategorie-Jen Tisk
Jak otevřít soubory RAR a ZIP
před 2 měsíci, 23.5.2024

Jak otevřít soubory RAR a ZIP

Každému, kdo občas posílá přes e-mail větší přílohy, se už někdy stalo, že přijatá příloha byla v komprimována do souboru .rar či .zip. V následujícím článku vám proto ukážeme, jak otevřít .rar nebo .zip soubor ve chvíli, kdy k vám opravdu dorazí. Číst celý článek

clanek-kategorie-IT Bezpečnost
Nejčastější typy sociálního inženýrství
před 2 měsíci, 10.5.2024

Nejčastější typy sociálního inženýrství

Sociální inženýrství jako netechnická forma útoku využívá slabiny lidské psychiky. Existuje přitom mnoho metod, které se pod tento termín dají zařadit - od triků postavených na nepozornosti uživatele přes manipulace až po využívání lidské důvěřivosti. Číst celý článek

clanek-kategorie-IT Bezpečnost