K čemu slouží ADF
​(automatický podavač papíru)

U multifunkčních tiskáren či skenerů se často můžete setkat se zkratkou ADF. Automatický podavač je užitečnou funkcí, která najde uplatnění zejména v kancelářích, kde se často pracuje s velkým množstvím dokumentů. Pokud tedy hledáte cestu, jak zrychlit skenování či kopírování, přečtěte si následující článek.

Foto: Andrey Popov | Zdroj: Depositphotos.com

Co je to ADF podavač a jak funguje?

ADF (automatic document feeder) je tedy klasický automatický podavač papíru, který nám na kopírce umožňuje naskenovat i velký počet dokumentů najednou bez nutnosti vkládání každé jednotlivé stránky zvlášť. Při výběru tiskárny do kanceláře, ve které se často skenuje či kopíruje velký počet vícestránkových dokumentů, může být tak přítomnost ADF rozhodujícím kritériem.

Kromě multifunkčních tiskáren, pro které je automatický podavač typický, může být ADF také součástí all-in-one tiskáren, průtažných skenerů (klasické plošné skenery většinou ADF vybaveny nejsou), faxů nebo kopírek. Ve většině případů se nachází na vrchní straně zařízení.

Tip

Pokud jste ve fázi výběru laserové tiskárny do kanceláře, podívejte se i na náš článek Souboj laserových tiskáren do kanceláře.

ADF funguje tak, že vede dokument, který se má naskenovat, postupně přes plochu skeneru až do výstupního zásobníku. Průjezdem dokumentu přes skener je zachycen obraz, který je odeslán do počítače. Konkrétně tzv. ADF skener je samozřejmě omezen pouze na skenování, u multifunkčních tiskáren s ADF je pak možné dokumenty skenovat a zároveň rovnou i tisknout (tedy kopírovat).

Kdy se ADF vyplatí?

ADF je funkce, která se vyplatí pouze v takových firmách, kde se velmi často zpracovávají, skenují či kopírují objemné vícestránkové dokumenty jako například faktury, smlouvy, výkazy, formuláře, výkresovou dokumentaci apod.

Veškerý proces digitalizace i kopírování těchto dokumentů může být díky ADF mnohem efektivnější, rychlejší a pohodlnější. Pokud ale běžně v kanceláři kopírujete pouze příležitostně a velmi malý počet stran, ADF nedokážete plně využít, tudíž se o této funkci nevyplatí uvažovat.

Typy ADF

Obyčejný ADF umí podávat dokumenty ke skenování jednostranně. Automatický podavač papíru ale může pracovat i s pokročilejší technologií. Tyto podavače jsou pak samy schopné duplexního (oboustranného) skenování. Můžeme se přitom setkat s dvěma typy řešení.

RADF – automatický reverzní podavač dokumentů nejdříve naskenuje jednu stranu, poté dokument otočí, načež naskenuje i druhou stranu.

DADF – automatický duplexní podavač dokumentů umí skenovat obě stránky dokumentu současně. Při skenování oboustranných originálů je proto násobně rychlejší než RADF. Ovšem pokud budete skenovat dokumenty či fotografie s vysokým rozlišením, je potřeba počítat s tím, že i v případě DADF bude čas skenování delší.  

Tip

Pokud vás zajímá praktický návod na skenování, přečtěte si článek Jak skenovat do PC.

ADF vs ruční podávání papíru

Ve srovnání s ručním podáváním přináší ADF několik nesporných výhod, avšak stejně jako u všeho, i v případě ADF můžeme najít také nevýhody. Jaké jsou tedy klady a zápory této technologie?

Výhody

 • Snadné a rychlé skenování i kopírování velkého množství dokumentů.
 • Není potřeba vkládat ani odstraňovat každou stránku zvlášť.
 • Úspora času a vyšší produktivita práce.
 • Snadná obsluha – není potřebné se starat o přesné umístění dokumentu na skener či kopírku.
 • Možnost využití přídavných funkcí, jakou je například oboustranné skenování nebo detekce prázdné stránky.

Nevýhody

 • Nehodí se k digitalizaci knih nebo jiných dokumentů svázaných vazbou – zde je nutné použít klasické ruční podávání a stránky obracet manuálně.
 • Může znamenat vyšší riziko případné poruchy (může se v něm zaseknout papír stejně jako v tiskárně).
 • ADF vyžaduje údržbu, zejména pravidelné čištění.

Jak ADF použít při kopírování a tisku?

Konkrétní podmínky použití ADF se mohou lišit v závislosti na jednotlivých modelech tiskáren různých výrobců. Proto je před použitím vždy nejdůležitější projít si manuál vašeho konkrétního zařízení a poté se jím řídit. 

Při používání ADF je však vždy důležité respektovat jeho maximální kapacitu. Ta se může tiskárnu od tiskárny či skener od skeneru dost lišit, proto si vždy tento údaj ověřte v manuálu vašeho konkrétního zařízení. Nejčastěji se pohybuje kolem 20 listů.

Dalším velmi důležitým parametrem ADF je pak jeho rychlost vkládání dokumentů, která se udává v hodnotě ppm (stránkách za minutu). Ta se může opět model od modelu velmi lišit, jelikož rozmezí této hodnoty je velmi široké – nejčastěji se pohybuje mezi 10 až 200 stránkami za minutu.

Foto: Jummie | Zdroj: Depositphotos.com

A nyní se již podívejme na samotný postup práce s podavačem. My jsme si pro ukázku použití ADF při kopírování a tisku vybrali oblíbené kancelářské tiskárny značky HP.

 1. Nejdříve vložte dokument do zásobníku automatického podavače papíru. Vkládejte jej tiskovou stranou nahoru, přičemž do zásobníku bude jako první vstupovat jeho horní hrana (zejména způsob správného vložení papíru do ADF se může tiskárnu od tiskárny lišit, proto vždy v manuálu důkladně zkontrolujte, jak je potřebné papír do vaší tiskárny vložit). Při vkládání respektujte maximální kapacitu zásobníku ADF a také maximální možný formát i gramáž papíru, které je možné do zásobníku vložit.
 2. Podle šířky dokumentu upravte vodítka šířky v zásobníku ADF.
 3. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na možnost Kopírovat.
 4. Nastavte požadovaný počet kopií.
 5. Dále vyberte Nastavení a nastavení tisku upravte tak, jak potřebujete. Důležité je zejména odpovídající nastavení formátu a typu papíru. Dále vypněte nebo zapněte možnost oboustranného tisku a nastavte požadovanou velikost kopie (můžete vytvářet kopie stejně velké jako je originál, nebo si jejich velikost zmenšovat či zvětšovat podle potřeby).
 6. Stiskem tlačítka Zpět vyjeďte z Nastavení a vraťte se na obrazovku Kopírovat.
 7. Vyberte tlačítko Zahájit černé kopírování nebo Zahájit barevné kopírování, čímž úlohu spustíte.
 8. Skenování a tisk se spustí a vytvoří požadovanou kopii originálního dokumentu.

Jak ADF použít při skenování?

Pro návod, jak ADF použít při skenování, jsme si vybrali jinou oblíbenou značku kancelářských tiskáren – Canon. Postup bude obdobný i v případě ostatních značek, stále je ale potřeba respektovat případné rozdíly, které najdete v manuálu vašeho konkrétního zařízení.

 1. Dokumenty určené ke skenování umístěte do podavače ADF. Opět nezapomeňte dokumenty vkládat lícem nahoru a nastavit vodítko dokumentů na odpovídající šířku.
 2. Spusťte program ScanGear.
 3. Klepněte na kartu Rozšířený režim.
 4. V části Nastavení vstupu uvidíte kolonku Vybrat zdroj. Vyberte buď možnost Document (ADF Simplex) pro jednostránkové skenování nebo možnost Document (ADF Duplex) pro oboustranné skenování (tuto možnost máte pouze v případě, že vlastníte zařízení s duplexním ADF podavačem). Dále si na stejné kartě do odpovídajícího nastavení podle originálního dokumentu upravte také položky velikost papíru, orientace originálu a barevný režim.  
 5. Přejděte na Nastavení výstupu. Zde je velmi důležité nastavit si požadované rozlišení DPI, ve kterém se má dokument naskenovat.
 6. Pokud je to třeba, proveďte požadované úpravy obrazu a barev pro skenování.
 7. Klepněte na tlačítko Skenovat.

Případné problémy při používání ADF

Čas od času může během používání ADF dojít také k určitým problémům. Jaké jsou ty nejčastější a co je potřebné v takovém případě dělat?

Zaseknutí papíru v ADF

K problémům s uvíznutím papíru v ADF může docházet z různých důvodů. Nejčastěji se tak děje z důvodu použití poškozeného, pomačkaného, roztrhaného či jinak deformovaného papíru. Kromě toho do podavače ADF nesmí ani papíry, které by na sobě měly sponky či svorky.

Zaseknutí papíru v ADF ale často způsobí také zapomenutí nějakého dokumentu na skleněné desce skeneru. Proto si před spuštěním podávání z ADF vždy zkontrolujte, zda se na ní nenachází nějaký papír. Pokud přesto dojde k uvíznutí papíru, postupujte následovně:

 1. Vypněte zařízení a zavřete automatický podavač dokumentů.
 2. Otevřete kryt ADF.
 3. Otáčejte kroužkem a snažte se opatrně uvíznutý papír vyjmout.
 4. Nepoužívejte příliš velkou sílu, mohli byste poškodit dokument nebo samotný zásobník ADF.
 5. Jakmile papír vyjmete, zavřete kryt ADF. Pokud se papír vyjmout nepodaří, nezbude nic jiného než se obrátit na autorizovaný servis. Ve většině případů byste to ale měli zvládnout sami.

ADF podává několik listů papíru nebo nepodává vůbec

Tomuto problému můžete předcházet tím, že budete ADF podavač pravidelně čistit. Důležité je také používat pouze takový papír, který je schválený pro vaše konkrétní zařízení. K podávání několika listů současně totiž často dochází právě tehdy, když požadované parametry pro použitý papír nerespektujete.

Pokud problém přetrvává i při použití schváleného papíru, je načase přistoupit k čištění ADF. Používejte při tom pouze hadřík nepouštějící vlákna a destilovanou vodu. Před čištěním nikdy nezapomeňte tiskárnu vypnout a odpojit jí od zdroje elektrické energie.

Po otevření krytu ADF pečlivě vyčistěte zaváděcí válečky papíru i oddělovací blok vyždímaným vlhkým hadříkem. Po ukončení čištění nechte kryt ADF chvíli otevřený, aby omyté součásti podavače mohly uschnout. Po zavření krytu a zapnutí tiskárny můžete vyzkoušet, zda jste problém odstranili.

Odpojením od zdroje energie a opětovným zapnutím tiskárny ale dojde také k jejímu resetování, proto by podavač ADF měl začít opět fungovat správně. Pokud ale problém stále přetrvává, budete se muset obrátit na servis.

Papír se špiní

Ušpiněný papír má téměř vždy na svědomí zanedbaná údržba zařízení. Kromě důkladného vyčištění podavače ADF, jak jsme ho popsali výše, nezapomeňte v čistotě udržovat také skleněnou desku skeneru. 

Tip

Pokud vás zajímá, jak postupovat u celé tiskárny, přečtěte si i článek Jak vyčistit tiskárnu. V případě, že se problém týká tisku, podívejte se na důvody, proč tiskárna netiskne.

Závěr

Podavač ADF je velmi užitečnou funkcí do téměř každé větší kanceláře. Násobně zefektivní a zrychlí celý proces skenování a kopírování, což kromě vyššího komfortu při práci může znamenat také zvýšenou pracovní produktivitu. Pokud do vaší kanceláře vybíráte novou tiskárnu, zauvažujte nad tím, zda by se multifunkční tiskárna s ADF nebo samostatný ADF scanner nevyplatil i ve vaší firmě.

Kam dál

Jak vybrat paměť RAM do notebooku
před 12 dny, 4.4.2024

Jak vybrat paměť RAM do notebooku

Výběr vhodné operační paměti RAM má výrazný vliv na celkovou rychlost práce na notebooku. Právě operační paměť totiž určuje, kolik aplikací a různých procesů můžete na notebooku současně spustit bez toho, aniž by se váš stroj začal výrazně zpomalovat. Číst celý článek

clanek-kategorie-Hardware
K čemu slouží ADF (automatický podavač papíru)
před 12 dny, 4.4.2024

K čemu slouží ADF (automatický podavač papíru)

U multifunkčních tiskáren či skenerů se často můžete setkat se zkratkou ADF. Automatický podavač je užitečnou funkcí, která najde uplatnění zejména ve větších kancelářích, kde se často pracuje s velkým množstvím dokumentů. Číst celý článek

clanek-kategorie-Tiskárny
Jak aktualizovat ovladače ve Windows 10 a 11
před 29 dny, 18.3.2024

Jak aktualizovat ovladače ve Windows 10 a 11

Aktualizace ovladačů je důležitým krokem pro udržení optimálního výkonu a stability operačního systému. Nejnovější verze ovladačů často přináší vylepšení kompatibility a opravy chyb, což může i výrazně zlepšit uživatelskou zkušenost a bezpečnost. Číst celý článek

clanek-kategorie-Hardware,clanek-kategorie-Hardware
Jak vybrat notebook na úpravu fotek
před 1 měsícem, 11.3.2024

Jak vybrat notebook na úpravu fotek

Pořízením snímku končí jenom první část práce fotografa. Ta druhá část vyžaduje čas strávený u počítače při práci na úpravě fotografií. Pokud často při focení cestujete, nebo preferujete možnost být při úpravě fotek flexibilní, bude pro vás notebook neocenitelným pomocníkem. Číst celý článek

clanek-kategorie-Hardware,clanek-kategorie-Hardware
Co je průmyslová špionáž a jak se jí bránit
před 1 měsícem, 4.3.2024

Co je průmyslová špionáž a jak se jí bránit

Termín průmyslové špionáže si mnozí spojují jen s velkými firmami s pokročilým výzkumem a vývojem. Pravdou však je, že se tento nelegální a nekalý způsob získávání dat a informací ze strany konkurence může týkat úplně každé společnosti – tedy i těch malých. Číst celý článek

clanek-kategorie-IT Bezpečnost
Jak zazipovat soubor či složku
před 2 měsíci, 20.2.2024

Jak zazipovat soubor či složku

Pokud jste zvyklí přikládat k e-mailu přílohu, určitě se vám někdy stalo, že příloha překročila limit velikosti. V takovém případě můžete přílohu rozdělit do více e-mailů, nahrát do cloudu, nebo soubor či složku tzv. zazipovat. V tomto článku si ukážeme, jak na to. Číst celý článek

clanek-kategorie-IT Bezpečnost