Co je digitální tisk a čím se odlišuje

Digitální tisk je výdobytkem moderní počítačové doby, a tudíž nejmladší tiskovou technikou. Tuto metodu tisku nejlépe charakterizuje to, že pro tisk samotný nepotřebuje žádnou tiskovou formu – tištěný motiv je na papír přenášený přímo z počítače, ke kterému je digitální tiskárna připojená. Jde proto o jednoduchý a rychlý způsob tisku, který se rychle uplatnil v domácnostech i kancelářích.

Foto: Fotofabrika | Zdroj: Depositphotos.com

Pro malonákladový tisk personalizovaných dokumentů je dnes digitální tisk naprostou jedničkou. Přes svou oblíbenost ale má samozřejmě také nevýhody. Jaké to jsou? Jaké má digitální tisk možnosti a případná omezení? Jaké technologie jsou v digitálních tiskárnách používány nejčastěji? Vše se dozvíte v následujícím článku.

Čím se digitální tisk liší od jiných tiskových metod?

Hlavní rozdíl mezi digitálním tiskem a konvenčními tiskovými technikami, jakými jsou například ofsetový tisk, flexotisk či například hlubotisk, spočívá v tom, že na rozdíl od uvedených metod digitální tisk k tisku nevyužívá žádnou tiskovou formu. Tiskne přímo na základě digitálních podkladů, které jsou odeslány z počítače do digitální tiskárny a výtisk vzniká okamžitě.

Díky digitálnímu tisku tak lze tištěné dokumenty velmi snadno personalizovat, klidně pro každý jeden výtisk. U konvenčních tiskových metod by se takový postup nevyplatil, jelikož před každým tiskem se nejdříve musí připravit tisková forma.

Doménou těchto metod proto zůstává velkonákladový tisk (nutné vstupní náklady na přípravu tiskové formy se rozpustí ve velkém objemu tisku), zatímco pro ten malonákladový je digitální tisk jasnou jedničkou (cena tisku zůstává stále stejná pro každý jednotlivý výtisk).

Avšak stejně jako se v minulosti vyvíjely a měnily k lepšímu konvenční tiskové metody, i dnes digitální tisk prochází velmi rychlým vývojem. Stoupá kvalita a rychlost tisku, klesají finanční náklady potřebné pro tisk. Tiskový náklad, při kterém se ještě stále víc vyplatí použít digitální tisk, proto neustále stoupá a není vyloučené, že za pár let se budou s jeho pomocí tisknout i takové publikace, které je dnes ještě stále výhodnější tisknout ofsetem.

Tip

Pokud vás zajímá historický vývoj tiskových technologií, přečtěte si i náš článek Historie tisku - od Gutenberga po digitální tisk.

Využití digitálního tisku

Jelikož je nejsilnější stránkou digitálního tisku personalizace tištěných dokumentů klidně na každý jednotlivý výtisk, tento způsob tisku našel své uplatnění hlavně v domácnostech, kancelářích, ve firmách, na úřadech či v copy centrech – tedy všude tam, kde je potřebné tisknout často a rychle, avšak skoro pokaždé jiný dokument. Digitální tisk je totiž instantní – hned po odeslání digitálních tiskových dat z počítače do digitální tiskárny vzniká okamžitě hotový výtisk.

Pomocí digitálního tisku se proto nejčastěji tisknou různé firemní či domácí prospekty a dokumenty, vizitky, pozvánky, oznámení, kalendáře, diplomy, certifikáty, plakáty, letáky, katalogy, brožury, samolepky, novoročenky, vstupenky a další podobné personalizované materiály v malých nákladech.

Jaké jsou výhody a nevýhody digitálního tisku?

Digitální tisk s sebou přináší řadu nesporných výhod, přesto na něm ale můžeme najít i nevýhody. Jaké to jsou?

Výhody

 • Rychlost tisku
  Digitální tisk je instantní a zpracování celého tiskového nákladu je tak velmi rychlé. Pokud provedeme srovnání ofsetový tisk vs digitální tisk, rychlost je v tomto případě jednoznačně na straně digitálu. Odpadá totiž jakákoli příprava. Zatímco před ofsetovým tiskem je nutná příprava tiskové formy či matrice, při digitálním tisku pouze odešleme tisková data z počítače do tiskárny a okamžitě máme v ruce hotový výtisk.

 • Nízká cena tisku při malém objemu tisku
  Digitální tisk se při malonákladovém tisku velmi finančně vyplatí. Platíme totiž stále stejnou cenu za každý jednotlivý výtisk, přičemž nepotřebujeme připravovat žádnou tiskovou formu, na kterou bychom museli vynakládat další finance. Hranice, při které přestává být digitální tisk výhodný a použít byste měli spíše ofsetový tisk, je přibližně 500 - 1 000 ks výtisků.

 • Personalizace dokumentů
  Další obrovskou výhodou digitálního tisku je možnost velmi snadné personalizace tištěných dokumentů. Na dokumenty můžeme tisknout různá jména či data, nebo můžeme při tisku používat číslování. Toto by bylo v případě ofsetového tisku velmi složité, jelikož na každý, klidně jen minimálně odlišný dokument, bychom museli připravovat stále novou tiskovou formu, což by bylo finančně nevýhodné.

 • Nulové vstupní náklady
  Před digitálním tiskem není potřebná žádná příprava. Vstupní náklady nejsou proto žádné, platíme pouze fixní cenu za každý hotový výtisk.

 • Snadná předtisková kontrola
  Digitální tisk nám díky zkušebnímu nátisku umožňuje velmi snadnou předtiskovou kontrolu toho, jak bude vytištěný dokument vypadat.

Nevýhody

 • Nižší kvalita tisku než u ofsetového tisku
  Dokumenty vytištěné digitálně mají lesklý vzhled. Je to obecná vlastnost této technologie. Digitální tisk není vhodný na tištění velkých barevných ploch, které by mohl rozzrnit, ani na tisk velmi malých písmen a textů. Toto zůstává stále doménou ofsetového tisku, jehož barevná kvalita je na velmi vysoké úrovni.

 • Vyšší cena tisku při velkých tiskových objemech

 • Nemožnost tisku v přímých barvách a na některé materiály
  Digitálním tiskem rozhodně nemůžeme potisknout jakýkoli materiál. Omezení ale najdeme také v barevnosti tisku.  

Možnosti a omezení digitálního tisku

Co se týče materiálů, u digitálního tisku najdeme hned několik omezení. Nelze s ním tisknout na strukturované papíry. Problémy mohou nastat také při tisku na papír s velmi nízkou (pod 70 g/m2) nebo naopak s velmi vysokou gramáží (nad 300 - 350 g/m2). Další omezení má pak digitální tisk ve formátu potiskovaného papíru. Tiskne maximálně do formátu SRA3 (330 x 488 mm).

Co se týče barevnosti tisku, lépe než digitální tisk, je na tom ofsetový tisk. Digitální tisk zná pouze barevnost 1 (K = černá) nebo 4 (CMYK). Na rozdíl od ofsetu nelze tisknout v přímých barvách (například v Pantone – při digitálním tisku se toto barevné spektrum převede a simuluje spektrem CMYK).

Tip

Problematiku barevných prostorů popisujeme v článku Jaké jdou rozdíly mezi RGB, CMYK a Pantone, kde rozebíráme i způsob převodu mezi jednotlivými modely.

Technologie digitálního tisku

I v oblasti digitálního tisku známe hned několik základních technologií. Moderní digitální tiskárny proto samozřejmě mohou fungovat na zcela odlišných principech.

Vůbec první digitální tiskárnou na světě byla jehličková tiskárna. V průběhu let byl jehličkový způsob tisku vytlačený do ústraní modernějšími způsoby digitálního tisku, stále nás ale hojně obklopuje (například v platebních terminálech či bankomatech, kde se s jeho pomocí tisknou stvrzenky).

Jeho výhodou je totiž nízkonákladový a rychlý tisk, který však nesmí vyžadovat vysokou kvalitu tisku. Jehličkové tiskárny dnes proto tisknou téměř výhradně černobílé texty – tedy stvrzenky, účtenky, jízdenky či dlouhé účetní seznamy.

Mnohem známějšími a používanějšími technologiemi digitálního tisku jsou elektrofotografie,  inkoustový tisk a termotransferový tisk.

Elektrofotografie

Technologický princip elektrofotografie je využíván v laserových tiskárnách a také v LED tiskárnách. V digitálních tiskárnách je dnes právě tento princip používán asi nejčastěji.

Velmi zjednodušeně tento typ tisku funguje tak, že obraz je přenesen na kovový světlocitlivý válec uvnitř tiskárny, a to pomocí laseru. Následně se práškový toner z tiskárny přichytí pouze na ta místa válce, která byla laserem osvětlena. Kontaktem s papírem a mechanickým tlakem se následně toner přenese na papír, kde dojde k jeho zažehlení do papíru při vysoké teplotě a vznikne hotový výtisk.

​Rozdíl mezi laserovou tiskárnou a LED tiskárnou je pak pouze v tom, že zatímco laserová tiskárna jakožto zdroj elektromagnetického záření, které vlastně přenáší obraz na válec, využívá laser, v LED tiskárně jsou to LED diody. 

Tip

Detailněji se oběma technologiím tisku věnujeme v článcích Princip laserové tiskárny a Princip LED tiskárny

Inkoustový tisk

Inkoustové tiskárny jsou stejně univerzální jako laserové tiskárny či LED tiskárny a mají velmi široké možnosti využití. Pracují ale na odlišném principu – k tisku používají tiskovou hlavu, která obsahuje tisíce malých trysek. Tyto trysky vystřelují na papír miniaturní kapičky inkoustu a tímto způsobem probíhá samotný tisk.

Podle toho, jaký způsob k vystřelování barvy tisková hlava používá, rozlišujeme dále ještě inkoustové tiskárny s bublinkovým tiskem (termodynamický princip) a piezoelektrické inkoustové tiskárny (využívají vlastnosti působení elektrické energie).

Při inkoustovém tisku tak nedochází k žádnému kontaktu mezi tisknoucím médiem a potiskovaným materiálem (například laserová tiskárna musí obraz z válce na papír mechanicky otlačit). Z tohoto důvodu lze inkoustový tisk použít i na takové materiály, jejichž potisk je jinou digitální metodou složitý (například fólie, plasty či textil).

Termotransferový tisk

Termotransferové tiskárny pracují na principu tepelného přenosu. Během tisku se uvnitř tiskárny zahřívá speciální termotransferová páska, která je citlivá na teplo, tím se obarvuje do požadované podoby a následně barvu přenáší na potiskovaný materiál.

Tímto způsobem lze opět tisknout na mnoho různých materiálů, nejčastěji však na papír (metoda se používá například na kvalitní tisk fotek), plasty, fólie, textil či kov. Tisk je kvalitní, barevný, odolný a má vysokou životnost i ve venkovních podmínkách.  

Závěr

Digitální tisk je dynamicky se rozšiřující a rostoucí oblastí. Prochází rychlým vývojem a neustále jde kupředu – tiskne se stále rychleji, kvalitněji a na více materiálů. V současnosti je ale jeho doménou stále malonákladový tisk personalizovaných dokumentů do přibližně 1 000 ks. Při vyšších tiskových nákladech zůstává výhodnější konvenční ofsetový tisk.

Kam dál

Jak na odblokování tiskárny
před 3 dny, 18.6.2024

Jak na odblokování tiskárny

Rozhodli jste se pořídit si neoriginální náplň a po jejím vložení do tiskárny jste zjistili, že v ní nefunguje? Příčinou tohoto jevu je ve většině případů samotná tiskárna, která po aktualizaci firmware používání neoriginálních náplní blokuje. Číst celý článek

clanek-kategorie-Tiskárny
Jak zjistit teplotu CPU a GPU
před 14 dny, 7.6.2024

Jak zjistit teplotu CPU a GPU

Je váš počítač hlučnější, než v minulosti býval, případně na první pohled více „topí“ a pracuje pomaleji? Na svědomí to může mít příliš vysoká teplota procesoru nebo grafické karty. Jak ale aktuální teplotu grafické karty a procesoru zjistit? Číst celý článek

clanek-kategorie-Hardware
Co obnáší tisk na jedlý papír
před 24 dny, 28.5.2024

Co obnáší tisk na jedlý papír

Tisk na jedlý papír je dnes již neodmyslitelnou součástí potravinářského průmyslu. Co všechno však tato technologie obnáší? Můžete jedlý papír potisknout i ve firmě? A co k tomu budete potřebovat? V následujícím článku všechny dotazy zodpovíme. Číst celý článek

clanek-kategorie-Jen Tisk
Jak otevřít soubory RAR a ZIP
před 29 dny, 23.5.2024

Jak otevřít soubory RAR a ZIP

Každému, kdo občas posílá přes e-mail větší přílohy, se už někdy stalo, že přijatá příloha byla v komprimována do souboru .rar či .zip. V následujícím článku vám proto ukážeme, jak otevřít .rar nebo .zip soubor ve chvíli, kdy k vám opravdu dorazí. Číst celý článek

clanek-kategorie-IT Bezpečnost
Nejčastější typy sociálního inženýrství
před 1 měsícem, 10.5.2024

Nejčastější typy sociálního inženýrství

Sociální inženýrství jako netechnická forma útoku využívá slabiny lidské psychiky. Existuje přitom mnoho metod, které se pod tento termín dají zařadit - od triků postavených na nepozornosti uživatele přes manipulace až po využívání lidské důvěřivosti. Číst celý článek

clanek-kategorie-IT Bezpečnost
Jak na plnění toneru a cartridge
před 2 měsíci, 6.5.2024

Jak na plnění toneru a cartridge

Kompletní výměna toneru v případě laserové tiskárny či cartridge u tiskárny inkoustové není jediným způsobem, jak doplnit barvu. Alternativu představuje opětovné naplnění právě spotřebované kazety. Postup si ukážeme v následujícím článku. Číst celý článek

clanek-kategorie-Tiskárny