Jak zálohovat data v počítači

S tím, jak roste objem našich pracovních i osobních dat, roste pro nás také jejich hodnota. V dnešní době jsou přitom data ohrožena nejen poruchami pevného disku, ale i viry, krádežemi, nebo ztrátou přenosného zařízení. Zálohování dat by tak pro každého mělo být naprostou samozřejmostí.

Foto: TheRegisti | Zdroj: Unsplash.com

Co je zálohování dat

Pojem zálohování dat v podstatě znamená zabezpečení dat před jejich ztrátou. Funguje tak, že data se kromě např. disku na PC uloží také na jiném datovém nosiči. V případě velmi důležitých dat je na místě mít dokonce 3 jejich kopie (v PC, na datovém nosiči a například v cloudovém úložišti).

Díky záloze pak máme v případě ztráty dat snadný přístup k jejich kopiím na jiných nosičích, odkud je můžeme pohodlně obnovit. Na zálohu dat ale vždy musíte myslet předem, proto je prevence základem. 

Proč zálohovat data

Důvod pravidelného zálohování dat je velmi jednoduchý - důsledná záloha zajistí, že vaše důležitá data budou v bezpečí. Co je ale může ohrožovat?

 • Smazání dat - častou příčinou bývá chyba uživatele a odkliknutí operace, která vede ke ztrátě dat.
 • Poškození média - typicky např. mechanika HDD disků je velmi citlivá na otřesy a pády.
 • Ztráta či odcizení média - hrozí zejména u menších zařízení jako jsou mobilní telefony.
 • Hackerský útok - běžným případem u větších firem, ale i státních institucí je zašifrování dat útočníkem. Pokud nemáte data zálohována na bezpečném místě, jste nuceni se rozhodovat, zda hackerovi zaplatit, zkoušet šifrování prolomit, nebo se s daty rozloučit. 
 • Malware - ztrátu dat může způsobit i škodlivý software, který si uživatel omylem stáhne do počítače (více viz. jak poznat zavirovaný počítač).

Prevence ztráty dat je základem úspěchu, proto je potřebné na zálohu dat myslet před tím, než dojde k jakékoli z výše uvedených situací. Výhodou tohoto přístupu bude, že o data nepřijdete, protože ze zálohy si je snadno obnovíte.

Tip

V případě, že ke ztrátě dat dojde jejich smazáním, lze se ještě pokusit o jejich záchranu. Tomuto tématu se věnujeme v článku Jak obnovit smazané soubory.

Co zálohovat

Rozhodně není nutné zálohovat veškerá data, která v počítači máte. Vaše záloha by byla obrovská a nejspíše by vám v ní vznikal chaos. Zálohují se proto pouze ta data, která jsou pro vás z určitého důvodu důležitá. V tomto ohledu je důležité mít ve svých souborech pořádek, aby všechna důležitá data byla na jednom místě a snadno jste je zálohovali.

Co tedy lidé nejčastěji zálohují?

 1. Operační systém
  Pokud dojde k poškození disku nebo chybě v systému, budete mít vždy připravenou aktuální verzi celého systému.
 2. Pracovní soubory
  Různé dokumenty či smlouvy potřebné k vaší práci budete mít okamžitě k dispozici i v případě jejich ztráty.
 3. Kontakty a důležité e-maily
  Díky záloze kontaktů si v případě ztráty adresáře nebudete muset opět pracně vytvářet celý seznam kontaktů, jednoduše si ho obnovíte.
 4. Data o účtech a heslech
  Poškození disku by mohlo znamenat také ztrátu všech vašich uživatelských účtů. Záloha účtů i hesel je proto také velmi důležitá.
 5. Osobní soubory a dokumenty
  Ztráta čehokoliv, co je pro vás důležité a nelze to opět vytvořit (například fotografií, videí a podobně), by vás opět určitě velmi mrzela. Zálohujte si proto i tyto soubory.

Kdy zálohovat data

Data je nutné zálohovat pravidelně a dostatečně často. Vždy však mohou nastat i takové situace, kdy je potřebné zálohovat data i mimo pravidelné intervaly záloh. Kdy tedy data zálohujeme?

Pravidelné zálohování

Zálohování dat v pravidelném intervalu by se mělo stát vaší rutinou. Pokud na počítači pracujete denně, záloha by měla probíhat také v denních intervalech. Přistoupit k tomu můžete 2 způsoby. Zálohovat můžete buď manuálně, což však vyžaduje vaši snahu, a hlavně na zálohování musíte stále myslet. Druhou možností je zálohovat automaticky, což je mnohem pohodlnější způsob. Po nastavení všeho potřebného pravidelná záloha proběhne plně automaticky a vy ji tak můžete pustit z hlavy.

Významné změny na disku

K zálohování dat je dobré přistoupit také při každé významnější změně na disku. Typicky se jedná o situace, kdy dojde k poškození disku či mu to hrozí. Dává proto smysl čas od času otestovat výkon a životnost disku a v případě, že dojde při diagnostice k nalezení závad, okamžitě data zálohovat.

Také v případě, pokud právě uložíte velmi důležitá a nenahraditelná data, nic nezkazíte tím, když okamžitě přistoupíte k manuálnímu zálohování mimo pravidelný interval záloh. Mezi významné změny na disku lze ale zařadit samozřejmě také situaci, kdy disk fyzicky měníme. Ať už poté starý disk vyhazujete či prodáváte, nikdy nezapomeňte provést zálohu dat, která na něm máte. 

Tip

Před samotným vyhozením či prodejem starého disku nezapomeňte ani na bezpečné smazání všech dat, abyste předešli tomu, že se dostanou do nesprávných rukou. Ujistěte se současně, zda data a jejich likvidace splňují všechny požadavky na skartaci dokumentů.

Formátování disku a záloha dat

Další situací, ve které je určitě potřebné data zálohovat i mimo pravidelný interval, je formátování disku. Každý úkon, který na počítači provedeme, zanechá na disku malou stopu a ten se časem prostě zahltí. V takové situaci počítač znatelně zpomalí a přesně v tu chvíli je čas na formátování. Tento proces celkově vyčistí disk. Pokud byste však před tím data nezálohovali, o všechna byste přišli.

Kam zálohovat data

Když už víte proč, co a kdy zálohovat, je čas na to, abyste se rozhodli, kam vlastně budete data zálohovat. Možností je totiž hodně.

Zálohování na externí pevný disk

Oblíbeným způsobem, jak zálohovat, jsou externí pevné disky. Mají velkou kapacitu uložiště v řádech stovek GB až několik TB. Volit můžete HDD nebo SSD (výhodou je zde vyšší rychlost zálohování i větší odolnost média). Externí pevné disky bývají odolné a některé jsou vybaveny také speciálním softwarem pro zálohování. Po dokončení zálohy dat externí disk vždy od PC odpojte a uschovejte na bezpečném místě.

Foto: Samsung Memory | Zdroj: Unsplash.com

Výhody

 • Velká kapacita

 • Lze zálohovat i několik počítačů na jeden disk.

 • Jednoduché používání

 • Spolehlivost a odolnost

Nevýhody

 • Stejně jako disku v počítači i externímu disku hrozí poruchy či fyzické poškození.

 • Pro zálohu je nutné disk vždy připojit a po ní pro bezpečnost zase odpojit (externí disk se nedoporučuje mít stále připojený i např. pro případ krádeže zařízení).

 • Není úplně vhodný pro automatické zálohování dat.

Zálohování do cloudu

Data můžete zálohovat také na některém z cloudových uložišť (například Google Drive, Dropbox či Microsoft One Drive). Verze zdarma vám ale nabídnou pouze přibližně 2 - 10 GB úložného prostoru. Pokud ho potřebujete víc, musíte si za tuto službu zaplatit.

Zálohování v cloudu funguje tak, že se vaše data přenesou po Internetu na servery daného poskytovatele. Vy k nim pak budete mít přístup z libovolného zařízení, které je připojené k Internetu. Pokud do cloudu zálohujete citlivá data, je ale velmi důležité dbát na silné heslo, aby nedošlo k jejich zneužití třetí osobou.

Výhody

 • Přístup odkudkoliv přes Internet

 • Záloha dat na různých místech po světě v zabezpečených zařízeních

 • Za příplatek nabízí obrovské množství prostoru i v řádu TB.

Nevýhody

 • Riziko zneužití dat třetí stranou

 • Riziko zneužití identity účtu a ztráty přístupu k datům

 • Verze zdarma nabízí jen velmi omezený úložný prostor cca 2 - 10 GB.

 • Dostupnost dat je ovlivňována rychlostí připojení k internetu.

Zálohování na flash disk

Zálohování na USB flash disk je podobné jako na externí disk, flash média mívají ale mnohem menší kapacitu. Jsou proto vhodná na ukládání menších souborů. Ideální ale jsou například na zálohování fotek. Na videa v 4K kvalitě se vzhledem k omezené kapacitě rozhodně nehodí. Kvůli malým rozměrům flash disků také hrozí vyšší riziko jejich ztráty, než je tomu v případě externích disků.

Výhody

 • Jednoduché používání a snadná přenositelnost

 • Ideální na rychlou zálohu

 • Příznivá pořizovací cena

Nevýhody

 • Vyšší riziko ztráty

 • Nevhodné na zálohu velkých videí a velkého objemu dat obecně

 • Horší obnova dat při poškození média

Zálohování na CD nebo DVD

Snad nejdostupnějším a určitě nejlevnějším řešením, jak zálohovat data, je záloha na CD či DVD. Data vypálíte na nosiče a bezpečně uschováte. Musíte se ale smířit s omezenou kapacitou a také s faktem, že na oba typy nosiče můžete zapisovat data pouze jednou. Nicméně od tohoto způsobu zálohování se spolu s tím, jak moderní doba postupuje, pomalu ustupuje.

Foto: Castorly Stock | Zdroj: Pexels.com


Výhody

 • Velmi levné řešení

 • Snadné používání

 • Ideální na zálohu fotek

Nevýhody

 • Velmi omezená kapacita

 • Data lze na nosič zapsat pouze jednou.

 • Vysoká náchylnost k poškození a nízká životnost

 • Počítač či notebook musí disponovat DVD mechanikou.

Zálohování na síťový disk

V tomto případě jde o zálohování většinou na externí disk, který se ale na rozdíl od klasického USB způsobu připojuje pomocí LAN, a to k routeru. Okamžitě tak do něj získají přístup všechny počítače v lokální síti a mohou na disk zálohovat svá data.

Výhody

 • Přístup pro všechny v lokální síti

 • Ideální pro menší a střední firmy

 • Rychlý přenos zálohovaných dat

Nevýhody

 • Přístup je možný pouze skrze připojení do dané lokální sítě.

 • V případě hackerského útoku na lokální síť může narušitel získat zálohovaná data ze všech počítačů v síti.

Zálohování na NAS

NAS servery jsou takovými soukromými cloudovými úložišti, kam můžete zálohovat svá data. Jde o síťová úložiště, a to s jedním nebo více disky, které do těchto zařízení vložíte. Jsou podobné síťovému disku, ale mnohem bezpečnější – data totiž zapisují na více disků současně. K datům na NAS serveru se pak můžete dostat z lokální sítě i zvenčí.

Foto: Claudio Schwarz | Zdroj: Unsplash.com

Výhody

 • Vyšší bezpečnost než u síťových disků

 • Díky vložení několika disků velká kapacita v řádu TB

 • Přístup odkudkoli z internetu

 • Možnost propojení s cloudem

Nevýhody

 • Vyšší pořizovací náklady

 • Nutnost pravidelných kontrol vložených disků a nutnost jejich občasné výměny.

 • Složitější nastavování zálohování vyžadující pokročilé znalosti.

Zálohování dat na pásku

Data můžete zálohovat také na speciální páskové mechaniky. Jde ale o finančně náročné řešení, proto se tímto způsobem zálohuje spíše ve větších firmách. Páskové mechaniky jsou přepisovatelné, mají velkou kapacitu a zálohování dat je s nimi opravdu velmi rychlé.

Výhody

 • Výborné řešení zálohování pro velké firmy

 • Páskové mechaniky mají dlouhou životnost

 • Velká kapacita

Nevýhody

 • Vysoké pořizovací náklady

Jak zálohovat data

Když už víte, co a kam budete ukládat, zbývá už se jen podívat na to, jak takové zálohování prakticky provést.

Manuální a automatické zálohování

Manuální zálohování je velmi jednoduché. Pouze zkopírujete vybraná data a uložíte je na vašem úložišti. Nevýhodou tohoto způsobu je fakt, že na zálohu dat musíte neustále myslet a pravidelně jí ručně provádět.

Naproti tomu automatické zálohování probíhá v pravidelných intervalech bez vašeho přičinění. Nejdříve je ale potřebné takové zálohování nastavit (zejména čas, kdy záloha proběhne, a její interval – tedy například každý den večer v 18:00). Pro automatické zálohování můžete využít placené nebo bezplatné zálohovací programy. Nástroje k automatickému zálohování má např. i Windows.

Výběr vhodného software na zálohování

Pokud chcete, aby vaše data byla ukládána automaticky, musíte si nejdříve vybrat vhodný zálohovací software.

Velmi populárním je například zálohovací program Acronis True Image. Je sice placený, zároveň ale velmi spolehlivý a bezpečný. Vybrat si můžete jednu ze 3 verzí podle toho, co preferujete (pro domácí použití, zálohování celého serveru nebo pro pracovní použití ve firemní síti). Program bude automaticky zálohovat vaše data v nastavených intervalech na vámi vybrané úložiště a také je komprimovat, aby vám v něm ušetřil místo. S programem lze zálohovat také online na Acronis Cloud.

Pokud preferujete zálohování bez placení, můžete zvolit bezplatné programy SyncBack Freeware nebo FreeFile Sync. Kromě běžných funkcí a automatického zálohování dat vám tyto programy nabídnou také synchronizaci dat mezi složkami či jednotlivými zařízeními. Výhodou SyncBack Freeware je fakt, že podává informace i v češtině.

Automatickou zálohu dat si ale můžete nastavit i bez jakéhokoli software – přímo ve Windows.

Jak vytvořit zálohu dat ve Windows 10

Jak zálohovat počítač s Windows 10? Je to možné s nástrojem Historie souborů, nejdříve ho ale v systému musíte povolit.

 1. Klepněte na Start a následně na Nastavení (ozubené kolečko). Vyberte Aktualizace a zabezpečení.​
 1. Klepněte na Zálohování a zapněte Automatické zálohování.
 1. Buď máte v tuto chvíli již jednotku pro zálohování vybranou, nebo ji musíte přidat. V takovém případě klikněte na Přidat jednotku a vyberte externí zařízení nebo síťové umístění, kam chcete vaše data zálohovat.
 2. Klepněte na tlačítko Další možnosti a nastavte si interval zálohování, délku uchování zálohy a složky z PC, které chcete automaticky zálohovat.
 1. Poté klikněte na Zobrazit upřesňující nastavení. Tuto možnost najdete, když budete scrollovat dolů pod seznam složek.
 1. Dostanete se do Historie souborů. Zde uvidíte přehled, co a kam se bude zálohovat. Klikněte na tlačítko Zapnout.

Od této chvíle se vám všechny soubory z důležitých složek v PC začnou automaticky zálohovat na vámi vybrané úložiště. Přesvědčte se o tom pod kartou ZálohováníZálohovat pomocí Historie souborů (kolonka Automaticky zálohovat moje soubory by již měla být přepnuta na Zapnuto).

Pokud z nějakého důvodu zálohám Windows nevěříte, lze alternativně pro zálohování celého počítače včetně operačního systému a nainstalovaných programů použít ještě tzv. klonování disku.

Zabezpečení zálohovaných dat

Pouze zálohovat data k úplné bezpečnosti nestačí. Zálohujeme proto, že data jsou pro nás důležitá a nechceme o ně přijít. Z tohoto důvodu bychom vždy měli zálohovaná data také zabezpečit. Dvojnásobně to platí v případě, kdy zálohujeme velmi citlivá data, která se nesmí dostat do rukou nikomu jinému. Jak na zabezpečení zálohovaných dat?

Šifrování zálohovaných dat

Výborným způsobem, jak svá data zabezpečit, je zašifrovat je. V dnešní době existuje slušný výběr šifrovacího softwaru, který můžete využít. Základ ale máte už v počítači – součástí Windows je šifrovací program BitLocker, s jehož pomocí snadno zašifrujete celý externí disk nebo USB flash disk. K zálohovaným datům na zašifrovaném úložišti se poté bez klíče nikdo nedostane.

Fyzické zabezpečení zálohovaných dat

Dalším způsobem, jak svá zálohovaná data chránit, je zabezpečit je fyzicky, tedy uložit disk s daty někam pod zámek, například do trezoru. V případě velmi citlivých dat opatrnosti není nikdy dost. Zařadit sem lze také uschování šifrovacího klíče od zašifrovaného disku. Kdybyste ho ztratili, dostat se k datům na úložišti bude takřka nemožné. Proto byste měli vlastnit elektronickou i fyzickou kopii klíče. Fyzickou kopii uschovejte na bezpečné místo a zabezpečte (nikdy jí ale neukládejte spolu se zašifrovaným diskem na stejné místo).

Zabezpečení heslem

Kromě zašifrování celého disku můžete dále ještě chránit i jednotlivé zálohované soubory, a to heslem. Opět lze využít velmi jednoduchý program – WinRar. Jednoduše nastavíte heslo požadované pro otevření dokumentu (heslem přitom můžete zabezpečit i celou složku).

Zašifrovaný a fyzicky zabezpečený disk, na kterém jsou navíc jednotlivé soubory a složky zaheslovány, je tím nejlepším způsobem, jak svá zálohovaná data chránit.

Obnova zálohovaných dat

Pokud dojde k situaci, kdy skutečně svá data z počítače ztratíte, díky záloze na to budete připraveni. Není nic jednoduššího, než si zálohovaná data obnovit – pouze si je ručně překopírujete z úložiště, případně využijete některý z nástrojů pro synchronizaci dat mezi zařízeními.

Závěr

Zálohování dat a jejich zabezpečení by mělo být tou nejvyšší bezpečnostní prioritou každého uživatele PC. Záloha musí být pravidelná, ideálně automatická. Zálohovaná data, obzvláště pokud jsou citlivá, by měla být chráněna šifrováním, případně alespoň heslem. Pokud dojde k nečekané ztrátě dat, nijak vás tato situace nezaskočí a předejdete tak nepříjemným komplikacím. 

Kam dál

Jak na odblokování tiskárny
před 3 dny, 18.6.2024

Jak na odblokování tiskárny

Rozhodli jste se pořídit si neoriginální náplň a po jejím vložení do tiskárny jste zjistili, že v ní nefunguje? Příčinou tohoto jevu je ve většině případů samotná tiskárna, která po aktualizaci firmware používání neoriginálních náplní blokuje. Číst celý článek

clanek-kategorie-Tiskárny
Jak zjistit teplotu CPU a GPU
před 14 dny, 7.6.2024

Jak zjistit teplotu CPU a GPU

Je váš počítač hlučnější, než v minulosti býval, případně na první pohled více „topí“ a pracuje pomaleji? Na svědomí to může mít příliš vysoká teplota procesoru nebo grafické karty. Jak ale aktuální teplotu grafické karty a procesoru zjistit? Číst celý článek

clanek-kategorie-Hardware
Co obnáší tisk na jedlý papír
před 24 dny, 28.5.2024

Co obnáší tisk na jedlý papír

Tisk na jedlý papír je dnes již neodmyslitelnou součástí potravinářského průmyslu. Co všechno však tato technologie obnáší? Můžete jedlý papír potisknout i ve firmě? A co k tomu budete potřebovat? V následujícím článku všechny dotazy zodpovíme. Číst celý článek

clanek-kategorie-Jen Tisk
Jak otevřít soubory RAR a ZIP
před 29 dny, 23.5.2024

Jak otevřít soubory RAR a ZIP

Každému, kdo občas posílá přes e-mail větší přílohy, se už někdy stalo, že přijatá příloha byla v komprimována do souboru .rar či .zip. V následujícím článku vám proto ukážeme, jak otevřít .rar nebo .zip soubor ve chvíli, kdy k vám opravdu dorazí. Číst celý článek

clanek-kategorie-IT Bezpečnost
Nejčastější typy sociálního inženýrství
před 1 měsícem, 10.5.2024

Nejčastější typy sociálního inženýrství

Sociální inženýrství jako netechnická forma útoku využívá slabiny lidské psychiky. Existuje přitom mnoho metod, které se pod tento termín dají zařadit - od triků postavených na nepozornosti uživatele přes manipulace až po využívání lidské důvěřivosti. Číst celý článek

clanek-kategorie-IT Bezpečnost
Jak na plnění toneru a cartridge
před 2 měsíci, 6.5.2024

Jak na plnění toneru a cartridge

Kompletní výměna toneru v případě laserové tiskárny či cartridge u tiskárny inkoustové není jediným způsobem, jak doplnit barvu. Alternativu představuje opětovné naplnění právě spotřebované kazety. Postup si ukážeme v následujícím článku. Číst celý článek

clanek-kategorie-Tiskárny